Med vår nya svävare utför vi persontransporter eller paketerade upplevelser i Norrbottens skärgård. För 2-5 passagerare.

Vår svävare kan arbeta i skärgården framför allt under senhöst, vinter och våren.

Vi jobbar både på beställning av privatpersoner eller företag för persontransporter i hela Norrbottens skärgård. Vi har avtal med Luleå kommun om förfallstrafik för skärgårdsbornas behov av service.

Utöver detta paketerar vi upplevelser för lokal och internationell marknad.

Kombinera en konferens i Brändön eller Furufjärden med en provtur eller en lite längre upplevelse ute i den yttre skärgården. Kombinera med skoter om du har en större grupp.

Kontakta oss på info@condorshipping.se för mer info eller frågor